Quote

Request Quotation

Kepada para pengunjung yang berminat untuk mendapatkan khidmat rundingan dan ‘quotation’ PERCUMA, sila SMS atau email perkara-perkara berikut kepada saya.1. Nama
2. Jantina
3. Tarikh Lahir
4. Pekerjaan
5. Lokasi
6. Status Merokok
7. No telefon dan email untuk dihubungi
8. Bajet caruman bulanan

(Caruman minimum untuk Pelan Takafulink + Kad Perubatan Takaful MediAssist adalah RM100. Saya cadangkan buat caruman 5-10% daripada gaji bulanan, caruman RM100 sesuai untuk pelan kanak-kanak sahaja)

TAKAFULINK (PELAN DEWASA)

1. High Protection / Low Investment

Maklumat Peserta

Lelaki
Umur 30 tahun
Tidak merokok
Bekerja di pejabat
Caruman Bulanan : RM 250

 • Kematian / Lumpuh Kekal Keseluruhan(TPD) : RM 70,000
 • 36 Jenis Penyakit Kritikal : RM 70,000
 • Kemalangan (mati/TPD) : RM 170,000
 • Kecacatan akibat kemalangan : Berdasarkan % daripada manfaat Kemalangan.
 • Bayaran balik caj perubatan (kemalangan) : RM 2,000 (setiap kemalangan)
 • Medical Card : RM 225,000 (hingga umur 70) dan RM 75,000 setahun.
 • Elaun Hospital : RM 400 sehari
 • Elaun ICU : RM 100 sehari
 • Elaun Bedah : Maksimum RM 2,500 / bedah *bergantung kepada kadar keseriusan
 • Elaun MC disebabkan kemalangan : RM 200 / minggu
 • Elaun Lumpuh : RM 3,000 setahun
 • Manfaat caruman PERCUMA sekiranya client mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal. Simpanan akan disambung oleh PruBSN sehingga umur 80 atau meninggal dunia yang mana lebih dahulu.
 • Nilai Tunai Pelaburan selepas 30 tahun : RM 55,000*

*Anggaran pulangan pelaburan adalah 9% setahun. Pulangan adalah tidak jamin dan berdasarkan prestasi pasaran semasa.

2. Medium Protection / Medium Investment

Maklumat Peserta

Lelaki
Umur 30 tahun
Tidak merokok
Bekerja di pejabat
Caruman Bulanan : RM 250

 • Kematian / Lumpuh Kekal Keseluruhan(TPD) : RM 40,000
 • 36 Jenis Penyakit Kritikal : RM 40,000
 • Kemalangan (Mati/TPD) : RM 90,000
 • Kecacatan akibat kemalangan : Berdasarkan % daripada manfaat Kemalangan.
 • Bayaran balik caj perubatan (kemalangan) : RM 2,000 (setiap kemalangan)
 • Medical Card : RM 150,000 (hingga umur 70) dan RM 50,000 setahun.
 • Elaun Hospital : RM 300 sehari
 • Elaun ICU : RM 100 sehari
 • Elaun Bedah : Maksimum RM 2,500 / bedah *bergantung kepada kadar keseriusan
 • Elaun MC disebabkan kemalangan : RM 200 / minggu
 • Elaun Lumpuh : RM 3,000 setahun
 • Manfaat caruman PERCUMA sekiranya client mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal. Simpanan akan disambung oleh PruBSN sehingga umur 80 atau meninggal dunia yang mana lebih dahulu.
 • Nilai Tunai Pelaburan selepas 30 tahun : RM 119,000*

*Anggaran pulangan pelaburan adalah 9% setahun. Pulangan adalah tidak jamin dan berdasarkan prestasi pasaran semasa.

3. Low Protection / High Investment

Maklumat Peserta

Lelaki
Umur 30 tahun
Tidak merokok
Bekerja di pejabat
Caruman Bulanan :
RM 250

 • Kematian / Lumpuh Kekal Keseluruhan(TPD) : RM 30,000
 • 36 Jenis Penyakit Kritikal : RM 30,000
 • Kemalangan (Mati/TPD) : RM 60,000
 • Kecacatan akibat kemalangan : Berdasarkan % daripada manfaat Kemalangan.
 • Bayaran balik caj perubatan (kemalangan) : RM 2,000 (setiap kemalangan)
 • Medical Card : RM 150,000 (hingga umur 70) dan RM 50,000 setahun.
 • Elaun Hospital : RM 200 sehari
 • Elaun ICU : RM 100 sehari
 • Elaun Bedah : Maksimum RM 2,500 / bedah *bergantung kepada kadar keseriusan
 • Elaun MC disebabkan kemalangan : RM 200 / minggu
 • Elaun Lumpuh : RM 3,000 setahun
 • Manfaat caruman PERCUMA sekiranya client mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal. Simpanan akan disambung oleh PruBSN sehingga umur 80 atau meninggal dunia yang mana lebih dahulu.
 • Nilai Tunai Pelaburan selepas 30 tahun : RM 139,000*

*Anggaran pulangan pelaburan adalah 9% setahun. Pulangan adalah tidak jamin dan berdasarkan prestasi pasaran semasa.

4. High Protection / High Investment


Maklumat Peserta

Lelaki
Umur 30 tahun
Tidak merokok
Bekerja di pejabat
Caruman Bulanan :
RM 2000

 • Kematian / Lumpuh Kekal Keseluruhan(TPD) : RM 400,000
 • 36 Jenis Penyakit Kritikal : RM 400,000
 • Elaun Penyakit Kritikal : RM 30,000 setahun
 • Kemalangan (Mati/TPD) : RM 800,000
 • Kecacatan akibat kemalangan : Berdasarkan % daripada manfaat kemalangan.
 • Bayaran balik caj perubatan (kemalangan) : RM 2,000 (setiap kemalangan)
 • Medical Card : RM 450,000 (hingga umur 70) dan RM 150,000 setahun.
 • Elaun Hospital : RM 400 sehari
 • Elaun ICU : RM 800 sehari
 • Elaun Bedah : Maksimum RM 20,000 / bedah *bergantung kepada kadar keseriusan
 • Elaun MC disebabkan kemalangan : RM 400 / minggu
 • Elaun Lumpuh : RM 30,000 setahun
 • Manfaat caruman PERCUMA sekiranya client mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal. Simpanan akan disambung oleh PruBSN sehingga umur 80 atau meninggal dunia yang mana lebih dahulu.
 • Nilai Tunai Pelaburan selepas 30 tahun : RM 1,340,000*

*Anggaran pulangan pelaburan adalah 9% setahun. Pulangan adalah tidak jamin dan berdasarkan prestasi pasaran semasa.

5. Basic Protection (Medical)

Minimum caruman adalah RM 100 sebulan.

Contoh :-
– Umur 30
– Lelaki
– Tidak merokok
– Kerja di pejabat

 • Kematian / TPD : RM 10,000
 • Medical Card : RM 150,000 (hingga umur 70 tahun) dan RM 50,000 setahun
 • Elaun Hospital : RM 300 sehari
 • Elaun ICU : RM 100 sehari
 • Elaun Bedah : Maksimum RM 2,500 / bedah *bergantung kepada kadar keseriusan
 • Nilai Tunai Pelaburan selepas 30 tahun : RM 19,000*

*Anggaran pulangan pelaburan adalah 9% setahun. Pulangan adalah tidak jamin dan berdasarkan prestasi pasaran semasa.

**********************************

TAKAFULINK CERDIK (PELAN PENDIDIKAN)

Maklumat Pembayar

– Lelaki
– Umur 30 tahun
– Tidak merokok
– Bekerja di pejabat

Maklumat Anak

– Lelaki, berumur 1 tahun
– Caruman Bulanan :
RM 200 (contoh caruman bulanan kecuali untuk Pelan No. 4 & No. 5)

*Protection yang dimaksudkan adalah keseluruhan manfaat yang ada di dalam Pelan Takafulink. Bukan pada satu manfaat sahaja.

1. High Protection / Low Education Fund

 • Kematian / Lumpuh Kekal Keseluruhan(TPD) : RM 30,000
 • 36 Jenis Penyakit Kritikal : RM 30,000
 • Kemalangan (mati/TPD) : RM 60,000
 • Kecacatan akibat kemalangan : Berdasarkan % daripada manfaat Kemalangan.
 • Bayaran balik caj perubatan (kemalangan) : RM 2,000 (setiap kemalangan)
 • Medical Card : RM 300,000 (hingga umur 25) dan RM 100,000 setahun.
 • Elaun Hospital : RM 400 sehari
 • Elaun ICU : RM 100 sehari
 • Elaun Bedah : Maksimum RM 2,500 / bedah *bergantung kepada kadar keseriusan.
 • Elaun Lumpuh : RM 3,000 setahun
 • Manfaat caruman PERCUMA sekiranya anak atau pembayar mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal, atau pembayar meninggal dunia atau lumpuh kekal keseluruhan. Simpanan akan disambung oleh PruBSN sehingga umur 25 atau meninggal dunia yang mana lebih dahulu.
 • Nilai Tunai Pelaburan pada umur 25 tahun : RM 48,885

*Anggaran pulangan pelaburan adalah 9% setahun. Pulangan adalah tidak jamin dan berdasarkan prestasi pasaran semasa. Pengeluaran boleh dibuat pada bila-bila masa asalkan jumlah simpanan melebihi RM 4,000. Ini bermakna, walau pun tempoh matang untuk pelan pendidikan ini adalah sehingga umur anak 25 tahun, sekiranya anda memerlukan wang untuk pembiayaan pelajaran anak pada umur mereka 18 tahun, anda boleh membuat pengeluaran pada bila-bila masa, hanya tinggalkan bagi RM 4,000 dalam akaun. Walau pun sebahagian pengeluaran telah dibuat, akaun ini akan kekal aktif sehinggalah anda membuat pembatalan polisi.

2. Medium Protection / Medium Education Fund

 • Kematian / Lumpuh Kekal Keseluruhan(TPD) : RM 20,000
 • 36 Jenis Penyakit Kritikal : RM 20,000
 • Kemalangan (mati/TPD) : RM 40,000
 • Kecacatan akibat kemalangan : Berdasarkan % daripada manfaat Kemalangan.
 • Bayaran balik caj perubatan (kemalangan) : RM 2,000 (setiap kemalangan)
 • Medical Card : RM 225,000 (hingga umur 25) dan RM 75,000 setahun.
 • Elaun Hospital : RM 400 sehari
 • Elaun ICU : RM 100 sehari
 • Elaun Bedah : Maksimum RM 2,500 / bedah *bergantung kepada kadar keseriusan.
 • Elaun Lumpuh : RM 3,000 setahun
 • Manfaat caruman PERCUMA sekiranya anak atau pembayar mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal, atau pembayar meninggal dunia atau lumpuh kekal keseluruhan. Simpanan akan disambung oleh PruBSN sehingga umur 25 atau meninggal dunia yang mana lebih dahulu.
 • Nilai Tunai Pelaburan pada umur 25 tahun : RM 63,974

*Anggaran pulangan pelaburan adalah 9% setahun. Pulangan adalah tidak jamin dan berdasarkan prestasi pasaran semasa. Pengeluaran boleh dibuat pada bila-bila masa asalkan jumlah simpanan melebihi RM 4,000. Ini bermakna, walau pun tempoh matang untuk pelan pendidikan ini adalah sehingga umur anak 25 tahun, sekiranya anda memerlukan wang untuk pembiayaan pelajaran anak pada umur mereka 18 tahun, anda boleh membuat pengeluaran pada bila-bila masa, hanya tinggalkan bagi RM 4,000 dalam akaun. Walau pun sebahagian pengeluaran telah dibuat, akaun ini akan kekal aktif sehinggalah anda membuat pembatalan polisi.

3. Low Protection / High Education Fund

 • Kematian / Lumpuh Kekal Keseluruhan(TPD) : RM 20,000
 • 36 Jenis Penyakit Kritikal : RM 10,000
 • Kemalangan (mati/TPD) : RM 40,000
 • Kecacatan akibat kemalangan : Berdasarkan % daripada manfaat
 • Kemalangan.
 • Bayaran balik caj perubatan (kemalangan) : N/A
 • Medical Card : RM 150,000 (hingga umur 25) dan RM 50,000 setahun.
 • Elaun Hospital : RM 250 sehari
 • Elaun ICU : RM 100 sehari
 • Elaun Bedah : Maksimum RM 2,500 / bedah *bergantung kepada kadar keseriusan.
 • Elaun Lumpuh : RM 1,200 setahun
 • Manfaat caruman PERCUMA sekiranya anak atau pembayar mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal, atau pembayar meninggal dunia atau lumpuh kekal keseluruhan. Simpanan akan disambung oleh PruBSN sehingga umur 25 atau meninggal dunia yang mana lebih dahulu.
 • Nilai Tunai Pelaburan pada umur 25 tahun : RM 85,703

*Anggaran pulangan pelaburan adalah 9% setahun. Pulangan adalah tidak jamin dan berdasarkan prestasi pasaran semasa. Pengeluaran boleh dibuat pada bila-bila masa asalkan jumlah simpanan melebihi RM 4,000. Ini bermakna, walau pun tempoh matang untuk pelan pendidikan ini adalah sehingga umur anak 25 tahun, sekiranya anda memerlukan wang untuk pembiayaan pelajaran anak pada umur mereka 18 tahun, anda boleh membuat pengeluaran pada bila-bila masa, hanya tinggalkan bagi RM 4,000 dalam akaun. Walau pun sebahagian pengeluaran telah dibuat, akaun ini akan kekal aktif sehinggalah anda membuat pembatalan polisi.

4. High Protection / High Education Fund

Contoh Caruman : RM 500 sebulan

 • Kematian / Lumpuh Kekal Keseluruhan(TPD) : RM 40,000
 • 36 Jenis Penyakit Kritikal : RM 40,000
 • Kemalangan (mati/TPD) : RM 80,000
 • Kecacatan akibat kemalangan : Berdasarkan % daripada manfaat Kemalangan.
 • Bayaran balik caj perubatan (kemalangan) : N/A
 • Medical Card : RM 450,000 (hingga umur 25) dan RM 150,000 setahun.
 • Elaun Hospital : RM 400 sehari
 • Elaun ICU : RM 100 sehari
 • Elaun Bedah : Maksimum RM 2,500 / bedah *bergantung kepada kadar keseriusan.
 • Elaun Lumpuh : RM 4,000 setahun
 • Manfaat caruman PERCUMA sekiranya anak atau pembayar mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal, atau pembayar meninggal dunia atau lumpuh kekal keseluruhan. Simpanan akan disambung oleh PruBSN sehingga umur 25 atau meninggal dunia yang mana lebih dahulu.
 • Nilai Tunai Pelaburan pada umur 25 tahun : RM 218,735

*Anggaran pulangan pelaburan adalah 9% setahun. Pulangan adalah tidak jamin dan berdasarkan prestasi pasaran semasa. Pengeluaran boleh dibuat pada bila-bila masa asalkan jumlah simpanan melebihi RM 4,000. Ini bermakna, walau pun tempoh matang untuk pelan pendidikan ini adalah sehingga umur anak 25 tahun, sekiranya anda memerlukan wang untuk pembiayaan pelajaran anak pada umur mereka 18 tahun, anda boleh membuat pengeluaran pada bila-bila masa, hanya tinggalkan bagi RM 4,000 dalam akaun. Walau pun sebahagian pengeluaran telah dibuat, akaun ini akan kekal aktif sehinggalah anda membuat pembatalan polisi.

5. Basic Protection (Medical)

Contoh Caruman : RM 100 sebulan

 • Kematian / Lumpuh Kekal Keseluruhan(TPD) : RM 20,000
 • 36 Jenis Penyakit Kritikal : RM 10,000
 • Kemalangan (mati/TPD) : RM 40,000
 • Kecacatan akibat kemalangan : Berdasarkan % daripada manfaat Kemalangan.
 • Bayaran balik caj perubatan (kemalangan) : N/A
 • Medical Card : RM 150,000 (hingga umur 25) dan RM 50,000 setahun.
 • Elaun Hospital : RM 300 sehari
 • Elaun ICU : RM 100 sehari
 • Elaun Bedah : Maksimum RM 2,500 / bedah *bergantung kepada kadar keseriusan.
 • Elaun Lumpuh : RM 1,200 setahun
 • Manfaat caruman PERCUMA sekiranya anak atau pembayar mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal, atau pembayar meninggal dunia atau lumpuh kekal keseluruhan. Simpanan akan disambung oleh PruBSN sehingga umur 25 atau meninggal dunia yang mana lebih dahulu.
 • Nilai Tunai Pelaburan pada umur 25 tahun : RM 21,452

*Anggaran pulangan pelaburan adalah 9% setahun. Pulangan adalah tidak jamin dan berdasarkan prestasi pasaran semasa. Pengeluaran boleh dibuat pada bila-bila masa asalkan jumlah simpanan melebihi RM 4,000. Ini bermakna, walau pun tempoh matang untuk pelan pendidikan ini adalah sehingga umur anak 25 tahun, sekiranya anda memerlukan wang untuk pembiayaan pelajaran anak pada umur mereka 18 tahun, anda boleh membuat pengeluaran pada bila-bila masa, hanya tinggalkan bagi RM 4,000 dalam akaun. Walau pun sebahagian pengeluaran telah dibuat, akaun ini akan kekal aktif sehinggalah anda membuat pembatalan polisi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: